Spillsenterets verdier

Dette er de verdiene som ligger til grunne for spillsenteret som et konsept. Verdiene våre er basert på et ønske om å fremme likeverd, faglig utvikling, sosial utvikling og deling av kompetanse.

Sosiale verdier

 • Vi er alle individer.
  På spillsenteret er “du” hva du gjør og hvordan du oppfører deg. Uavhengig av religion, kultur, kjønn, seksuell orientering, interesser, fysiske og psykiske forutsetninger eller politisk tilhørighet. Det er lov å være uenige med hverandre, det er lov å ha sterke meninger, det er ikke lov å marginalisere andre eller å påtvinge andre egne meninger. Kort fortalt. Vi er alle mennesker og blir stilt til ansvar som mennesker, uavhengig av alt annet.
 • Ytringsfrihet.
  Vi i spillsenteret tror på alle sin rett til å uttale seg. Vi tror også på alle sin rett til å reagere på hvordan andre uttaler seg. Saklig diskusjon kan være en sunn og positiv aktivitet, men intolerante holdninger og uttalelser, slik som rasisme, kjønnsdiskriminering og lignende bigotri er ikke akseptert.
 • Omtanke og forståelse.
  Som to veldig smarte gutter i en film en gang sa: “Be Excellent To Each Other”.  Tenk på hvordan de tingene du gjør og sier går inn på andre. Å ta noen feilsteg i den sosiale jungelen er uunngåelig, derfor burde vi alle være villige til å lære av våre feil, men også være villige til å akseptere at andre kan “drite seg ut” som det heter på godt norsk.
 • Respekt og kritikk.
  Det er uunngåelig i møte med andre mennesker å ikke komme i uenigheter eller i situasjoner hvor vi blir bedt om å bedømme andres arbeid, innsats eller person. Vi i spillsenteret mener at ærlighet er en dyd, men at det fint går an å være ærlig uten å være en “dust”.  Ingen av oss er perfekte. Enda.

Økonomiske verdier

 • Å lære burde aldri koste penger.
  Det å begrense hvem som kan lære noe, basert på økonomiske forutsetninger, er en type undertrykkelse som hindrer mennesker i å oppnå sitt potensiale og å forbedre sin egen og andres livssituasjon.
 • Å lære andre burde alltid bli belønnet.
  Om noen har kompetanse og deler av den med andre, heller enn å bruke den for egen vinning, burde dette bli kompensert skikkelig. Ikke bare gjøres det en nyttig tjeneste, men det er også utfordrende og krever mer enn kun kunnskap.
 • Sosiale møteplasser bør være tilgjengelig gratis.
  Å skape sosiale møteplasser og arenaer hvor folk kan utveksle tanker, ideer og meninger, samt dyrke lidenskap er ekstremt viktig. Ikke bare fostrer det god, samfunnrettet utvikling. Det hjelper også folk med å opprettholde mental helse og samfunnsmessig tilhørighet. Det er i samfunnets eget beste at både barn og voksne har trygge og inklusive steder å være.
 • De som arbeider med sosiale tilbud og fritidstilbud må betales skikkelig.
  Vi i spillsenteret er enige i at tanken om at samfunnsnyttig arbeid som fokuserer på sosial trygghet og utvikling skal være på frivillig basis (gratis) er en fryktelig ukultur. Ideen om at man skal kunne tjene seg rik på å selge dyre ting til folk med alt for mye penger, mens de som jobber for å fostre en positiv utvikling i samfunnet og fremtidige generasjoner helst skal gjøre dette gratis, er i våre øyne et av de største problemene vi har i dag.

Praktiske verdier

 • Lokalene til Spillsenteret.
  Våre lokaler er gitt oss enten gjennom donasjon, kommunalt tilskudd, støtte fra privatpersoner eller som en gratis tjeneste. Dette betyr at hærverk eller annet mislighold kun skader oss, som et samfunn. Om vi ikke ivaretar og respekterer det stedet vi er, blir det vanskelig å få fortsette å bli der.
 • Utstyret til Spillsenteret.
  Utstyret til spillsenteret tilhører faktisk oss alle, selv deg. Det er gitt til oss gjennom donasjoner, finansiering eller på utlån. Dette betyr at om noen ødelegger eller stjeler utstyr fra oss, så er det borte. Det blir ikke kjøpt inn nytt, med mindre vi ofrer andre tilbud som vi ønsker å ha for å reparere skaden gjort. Egoistiske eller tankeløse handlinger kan skade fellesskapet og det er opp til alle å oppføre seg etter egen moral.
 • Ansatte på Spillsenteret.
  De som jobber på og med spillsenteret er profesjonelle aktører innenfor avanserte og kreative bransjer, med unik erfaring, kompetanse og sosial ansvarsfølelse. De fortjener å bli behandlet med respekt, men det er viktig å huske at de bare er mennesker og kan gjøre feil. Å jobbe på spillsenteret er nettopp det, en jobb, men det er en jobb med mye sosialt og faglig ansvar.
 • Hygiene, kleskode og oppførsel på Spillsenteret.
  På spillsenteret forbeholdes det en rett til å nekte adgang til folk som er uanstendig kledd (dette betyr at man må ha minst et fullt sett med klær på), er skitne (til en slik grad at det enten lukter fryktelig sterkt eller lager merker), er beruset eller gjentatt oppfører seg dårlig mot andre.