GAMING I DAG

Innledende om gaming i dagens samfunn

Gaming, eller dataspilling som det heter på norsk, er et voksende fenomen i dagens samfunn både lokalt og internasjonalt. Flere og flere unge og voksne spiller TV-spill. Fra Candy Crush på mobilen til Fortnite på Playstation og PC. Det er en sterk utvikling som legger til rette for både utfordringer og muligheter.

Norge har i det siste gjort stort fremskritt på den internasjonale arenaen med spill. Vi har noen av verdens beste Fortnite spillere, vi lager spill som blir annerkjent på tvers av landegrenser og vi leder i flere teknologiske felt. Likevel er det mye som gjennstår. Støtte til spill som kultur, fritid, sport og arbeid er fremdeles manglende. Forståelse for “gamere” som en egen kultur er på vei, men det er fremdeles mye igjen.

Vi er nødt til å se på nye muligheter for alternativ opplæring, alternative sosiale aktiviteter og alternative kulturutrykk. Å henge seg opp i det tradisjonelle virker ikke lengre positivt med tanke på vår fremtidige utvikling. Teknologien går rasende fort frem, verden er mindre enn noen gang før, man kan lære mer på to timer med internett, enn man kunne på flere måneder for bare 30 år siden.

På denne siden kan du lære mer om utfordringer og muligheter innenfor spill-kultur.

Spill kan by på mange utfordringer i hverdagen som hittil ikke blir tatt hånd om på en sunn og organisert måte. Mye av utfordringene bygger på generasjonsskille, tilgjengelighet, mangel på informasjon og mangel på statlig støtteapparat rundt TV-spill og media generelt.

Det er få muligheter til å få hjelp dersom barna dine spiller for mye. Det er lite opplæring tilgjengelig for voksne og manglende støtte til skoler for å hjelpe dem med å takle barn som ikke gjør lekser, forsover seg eller ikke viser interesse som en følge av for mye TV-spill. I hjemmet er det ofte en kilde til uro og krangling, både når det kommer til innhold i spill, tiden man spiller, balansering av andre aktiviteter og mye annet.

Å spille sammen

Spill som aktivitet

Spill er en fritidsaktivitet som ikke diskriminerer, verken på språk, alder, fysiske forutsetninger eller kultur. Det er en sosial bro mellom mennesker og knytter folk sammen i både samarbeid og konkuranse.

Fantastiske levende kunstverk

Spill som kunst

Spill er i dag imponerende, fantastiske grafiske fremvisninger som ikke bare gir oss et helt nytt medie å nyte kreativitet på.. Men også en større platform for kunstnere å utfolde seg på.

Utrolige, interaktive historier

Spill som fortelling

Å kunne se en historie er fantastisk. Å kunne delta. Å forme. Å velge hvordan en historie utfolder seg? Det er utrolig. Spill som et medie lar historier deles, oppleves sammen og sprenger grensene for tradisjonell fortelling.